Scop și categorie

Rozeta de piatră de la Ilba s-a constituit ca arie naturală protejată prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea a III–a capitolul 2.0. „Rezervații şi monumente ale naturii” fiind identificată cu codul 2592. Este o arie protejată de interes național, încadratǎ în categoria a III-a IUNC „Monument al naturii” și este de tip geologic. Rezervația se află pe teritoriul satului Ilba, comuna Cicârlău, județul Maramureș. Aria este reprezentată de un afloriment artificial ocazionat de exploatarea rocilor ca piatră folosită în construcții. Pe parcursul procesului de extracție a fost întâlnită o formațiune geologică deosebită, care, coroborată cu schimbarea caracteristicilor rocii vulcanice (grad de alterare, de fisurare) au contribuit la sistarea activității. Frontul fostei cariere se dezvoltă pe direcția nord-vest sud-est pe o lungime de 150 metri având o înălțime maximă de 16 metri.

Formațiunea geologică este alcătuită din andezite piroxenice de Ilba, de culoare cenușie. Fisurile dezvoltate în timpul răcirii lavei au condus la separarea rocii într-o formațiune de coloane poligonale cu lungimi de 5 metri și diametre de âla 0.5 metri. Structura geologică relevă dispoziția divergentă a coloanelor din jurul unei zone centrale, conferindu-i aspectul de „rozetă” și constituind obiectivul principal de conservare.

Alături de aceste formaţiuni vulcanice, s-a identificat şi un punct fosilifer cu faună de nevertebrate neogene.